Kunlaboro donanta al la socio pli ampleksajn eblecojn por evoluadi, eliminadi malsanojn, tenadi pli sanan vivon kaj likvidi la problemon de malsato sur Tero.


Posedo de science kontrolitaj informoj pri la homoj, kiuj ne manĝas, estus tre inspira por gvidataj fare de Vi, Gesinjoroj, eksperimento-esploroj en medicino. Observado pri sanstato de personoj, kiuj ne manĝas ĉiutage, esplorado de ties sanstataj datumaroj, estus liveronta valorajn, ne troveblajn aliloke, materialojn. Tiuj ĉi materialoj povus formi perfektan bazon por pli funda ekkono de la homaj menso kaj organismo, kio estas unu el la plej gravaj paŝoj sur la vojo por kontraŭbatali malsanojn kaj prilabori metodojn preventi ilin kaj daŭre bonfarti.


En Pollando estas personoj (senmanĝuloj) konsentemaj subiĝi al ĉiuspecaj esploroj, kiuj povus rezulte helpi por finprepari sciencan materialon, kiun kurioze malofte oni povas trovi en la literaturo, koncernantan fiziologion kaj metabolismon de senmanĝuloj.

Krome tio ĉi estas perfekta okazo por fari disertacion magistran / doktoran / habilitiĝan.


La fakto estas, ke decide plimultaj homoj ne kredas eblecon vivi dum monatoj kaj eĉ dum jaroj tute sen manĝado kaj en multaj kazoj ankaŭ sen trinkado, tamen ekzistas scienculoj kun apertaj mensoj, kiuj ne timas similajn defiojn kaj okazojn, se tiuj aperas antaŭ ili. Tiatipaj scienculoj renvesadis pasintece universale regantajn dogmojn pri neebleco flugi fare de homo, pri plateco de Tero, pri rondirado de Suno ĉirkaŭ Tero kaj multajn aliajn. Je kunlaboro de ĉispecaj sciencistoj kaj kuracistoj ni kalkulas.Kun la estimo atendante respondon,


Joachim M Werdin

KONTAKTO