KOMENCO

KIAL

METODOJ

KUNVENOJ

SENMANĜULOJ

KONTAKTO

ESPLOROJ

DEMANDOJ

SIMPTOMOJ

KONSCIO

FASTADO

DISKUTA FORUMOMETODOJ

Ekzistas tiom da metodoj akomodiĝi al la senmanĝula vivostilo, kiom da personoj transiris tion. Subajn, tre simpligitajn priskribojn pri metodoj, oni devas trakti kiel kadrojn, ĉar ili ne rekonstruas plene bildon pri etapoj de tiu vojo, sed ili proksimigas ties intelektan komprenon. Ĉiu el tiuj metodoj estas temo por ampleksa libro aŭ seminario.

NATURA

Povas esti ankaŭ nomita kontrolita aliro. En tiu ĉi metodo la persono intencanta atingi senmanĝulan vivostilon, pograde ŝanĝas siajn nutrajn kutimojn. Oni devas atentigi, ke temas ĉi tie pri nutraj kutimoj kaj ties ŝanĝo estas laŭvoja celo, kio sekve kondukas al la ĉefa celo.
Komence el manĝaĵoj oni eliminas plej pezajn viandaĵojn: frititajn, rostitajn viandojn kaj kolbasojn kaj plej malfacile digesteblajn kuiraĵojn. Post kelkaj semajnoj, monatoj kaj eĉ jaroj, kiam la organismo ne postulas tiuspecajn kuiraĵojn, oni eliminas ĉiujn viandojn kaj kolbasojn kaj ceterajn malfacile digesteblajn pladojn. La sekva etapo estas elimini el menuo lakton, ties produktojn kaj ovojn, kukojn kaj dolĉaĵojn. Tiamaniere ni venas al konsumado de kuiraĵoj preparataj nur el legomoj, fruktoj kaj semoj. Nun estas multe pli facile transiri al nutrado sin sole kaj nure per krudaj legomoj, fruktoj kaj semoj, ĉar tio estas sekva ŝtupo sur la natura vojo. La fina ŝtupo estos dieto konsistanta el nuraj sukoj fruktaj kaj legomaj. Tiujn ĉi sukojn, kun tempopaso oni pograde maldensigas per akvo, tiel ke fine ni nutras nin per nura akvo. Tiam la persono estas jam senmanĝulo. Sur la plej alta nivelo fine ankaŭ akvo fariĝas senbezona.
Senmanĝuloj, kiuj elektis tiun metodon, bezonis por atingi la celon de kelkaj monatoj ĝis keldek jaroj. Dependis tio de ilia engaĝiteco sur la vojo de spirita pliperfektigado. Ekzercaroj de jogo, qi gong, tai ji quan, izometriaj, relaksaciaj, spirtrejnaj kaj la aliaj celantaj ekregi organismon, konsiderinde simpligas kaj kurtigas la tempon por aliri la celon. Plej pozitive influas la personon ekzercoj spiritaj, mensaj, psikaj (aŭ kiel ajn ni nomos ilin).

SPIRITA

Efektivigebla estas por personoj, sufiĉe progresintaj sur la vojo de konscia memevoluigo. Estas ankaŭ personoj decidiĝantaj surpaŝi tiun kaj intense marŝi aparte aŭ en grupo dediĉanta sin al tio. Tiam kutime nemalhavebla estas izoliĝo en favora tereno en naturo, apartiĝo en klostro medita, budha aŭ aŝramo. Havante kompetentan gvidanton, spiritan kondukanton (guruon) kaj plenumante strikte ties direktivojn, la izoliĝo aŭ klostro ne devas esti necesa.
En la spirita metodo, kune kun spirita evoluo, la kromefiko estos transirado al ĉiam pli leĝeraj manĝoj ĝis ties tuta ĉeso. Tia persono sentas, ke lia/ŝia organismo estas plene energiprovizata fare de Sankta Animo, Dio, La Plej Alta Energio, Atmano, Braĥmo, Alaho, Interna Potenco ... eblas ĉi tie citi plurajn nomojn, kiuj malgraŭ tio ne estas koncepteblaj flanke de la menso, ĉar unusola kompreno eblas pere de sperto.

SUBITA

En tiu ĉi kazo organismo de priparolata persono subite komencas malakcepti manĝaĵon kun mirkonsterno de la interesito mem. Ĝi povas manifestiĝi per neklarigebla abomeno al manĝaĵo, naŭzo ĉe ties vido, kaj ke provoj konsumi ion finiĝas per vomado. Tiu estas probable la plej malofte realigata metodo fariĝi senmanĝulo, se entute oni povas paroli pri metodo. Ĝi trafas personojn tre religiemajn, ekz. post profunda travivaĵo ligita al la praktikataj religifaroj.
En aliaj subitaj kazoj ne montriĝas la supraj malagrablaj simptomoj, anstataŭ tio homo perdas ian ajn inklinon por ion ajn manĝi kaj ne sentas malsaton. Tiu ĉi stato daŭras ĝis kelkaj semajnoj, monatoj kaj eĉ jaroj.
Krome, en la supraj kazoj okazas, ke same subite, kiel ĉesis manĝi, homo, tiel same subite eksentas malsaton kaj revenas al la manĝado.

PERFORTA

Kiel montras la nomo mem, la aganta persono estas konvinkita pri la ebleco fariĝi senmanĝulo pere de devigo de sia organismo al ĉeso manĝi. En tiu ĉi kazo oni sentas malsategon kaj tutan faron oni preferendus nomi la fasto. Domaĝe tiu ĉi metodo malofte finiĝas sukcese. La homo aŭ komencas manĝi aŭ mortas.Se li komencos manĝi sufiĉe frutempe (kiam, tio dependas interalie de la kvanto de graso), tiam la procezo havos tre pozitivan influon al la organismo. Tiuspeca kuraciga fasto de la persono forigas ties malsanojn, kiujn la akademia medicino oficiale agnoskas kiel nekuraceblajn.
Estas facile rekoni, ke aplikata metodo estas aŭ estiĝas perforta, kiam la organismo perdas multon de pezo malgraŭ tio, ke ĝi jam estas maldika, kaj ĝia aspekto fariĝas ĉiam pli simila al skeleto.

21-TAGA PROCEDO

"The 21 day procedure" aŭtorita de Charmaine Harley, troviĝas en la libro de Jasmuheen, aŭstralia senmanĝulino, titolita "Prana Nutrishment - Living on Light". La 21-taga procedo estas dividita en 3 septagajn partojn, kie dum la unua semajno ne nur estas malpermesite alpreni manĝaĵojn, sed ankaŭ estas malpermesite trinki, kio por personoj spirite nepretaj estas sufiĉe danĝera kaj povas efiki per senakvigo de la organismo kondukanta al nereturneblaj ŝanĝoj finiĝantaj per morto (estis kelkaj tiaj kazoj). Priskribo de la tuta procedo estas sufiĉe ampleksa kaj ĝia ekigo bezonas konforme altnivelan spiritan evoluon de la individuo - kaj tial ne estas ĉi tie detale farita.
Kontraŭe al ĝia populareco, ĝi estas metodo por tiuj, kiuj jam povas rezigni ... pri manĝado, ne por tiuj, kiuj volas akomodi la organismon al vivo sen materia nutraĵo. Tre simpligante - la procedo havas kiel ĉefan taskon evoluigi subkonscion aŭ alidirante, spiritan transformiĝon.

HIPNOTA

Kunlaborante kun sperta hipnotizisto aŭ aplikante aŭtohipnoton kaj uzante individue selektitan kolekton de sugestoj, oni povas instrui subkonscian parton de menso kiel profituzi alian energiprovizadon de korpa organismo. Estas la metodo sufiĉe riskema kaj malmulte esplorita; ĝi postulas konstantan kontrolon flanke de psikiatro sperta en temaro de vivostilo sen manĝado. Kaze de malĝusta apliko de la metodo ekzistas granda probableco kaŭzi ŝanĝojn en la psiko rapide detruiĝantaj la organismon. Tiu maniero por akomodi la menson kaj la organismon al korekta funkciado povas trovi plej grandkvantan aplikon en okazoj, kiam tempo ludas konsiderendan rolon, ekz. katastrofoj, militoj, ekspedicioj kaj perdiĝoj.

KUNIGA

Kuniga metodo estas probable plej ofte aplikata. Ĉiu estaĵo estas alia, do malfacilas (se entute eblas) prilabori metodon ĉiudetale bonan por ĉiuj. Interalie tial decidiĝante akomodiĝi al senmanĝeco, valoras konsulti personojn, kiuj praktike ekkonis ĉi tiun procezon. "Kuniga" do signifas tia, kia entenas elementojn de aliaj metodoj.

ALTERNA

...

MAĈA

...

ALIAJ

...