KOMENCO

KIAL

METODOJ

KUNVENOJ

SENMANĜULOJ

KONTAKTO

ESPLOROJ

DEMANDOJ

SIMPTOMOJ

KONSCIO

FASTADO

DISKUTA FORUMOPROBLEMOJ, KIUJ POVAS APERI

Subaj indikoj kaj principoj estas tre ĝeneralaj kaj posedas multajn esceptojn. Valoras ilin koni, tamen la plej bona konsilanto estas prudento kaj intuicio. Kontraŭ la organismo estas malpermesite batali, kio ne signifas, ke oni ne povas ĝin disciplini.

ĜENERALAJ RIMARKOJ

Ĉiujn problemojn oni ne kapablas anticipi kaj ankaŭ ties kvanto estas nedifinebla. Unuj preskaŭ ne rimarkos, do ne havos problemojn ligitajn kun akomodigo de la organismo kaj psiko al senmanĝeca vivostilo. Aliaj povas esti dispremataj pere de tiuj. Valoras memori, ke konsiderinde plimultaj problemoj (se ne ĉiuj), same tiuj koncernantaj materian korpon kiel psikon de la homo, estas kreataj far subkonscio, tial la solvon de tiuj necesas antaŭ ĉio fari pere de edukado de senkonscia parto de la menso. La senkonscia parto de la menso (subkonscio) decidas pri formo kaj agado de homa organismo.

Subkonscion eblas eduki pere de ŝanĝo de bildoj en imago kaj emocioj. Klarigado, petado, minacado ktp. ne influas subkonscion, ĝi ne kapablas tion kompreni. La subkonscio estas kiel hundeto, ĝi agas influita far bildo, kiun ĝi vidas kaj perceptas. Tial subkonscion oni povas formi (eduki aŭ degenerigi) per videbligo ligita kun emocioj. Se tio estas negativa, pesimisma bildo ligita kun timo, efiko sentiĝos malprofite por koncerna persono. Se tio estos pozitiva, optimisma bildo ligita kun sento de amo, tiam efiko sentiĝos kiel pozitiva, kiel evoluo sur spirita pado, kiel kresko.

Formado de subkonscio estas grandioza temo por aparta libro.

ALIAJ (pli ol dek)

daŭrigota